Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Как да добавим HTML5 банер в Revive Adserver

Как да добавим HTML5 банер в Revive Adserver

rifix-blog

Някои приставки конвертират банера в един файл, други в няколко. Ако използваме swiffy изходният ни файл ще бъде само един, лесно може да копираме съдържанието му и да го добавим като Generic HTML Banner. Единствено трябва да направим малка модификация на базата данни и да променим полетата htmltemplate и htmlcache в таблица rv_banners от тип TEXT на MEDIUMTEXT.

TEXT – 64KB
MEDIUMTEXT – 16MB

ALTER TABLE `rv_banners` CHANGE `htmltemplate` `htmltemplate` MEDIUMTEXT;
ALTER TABLE `rv_banners` CHANGE `htmlcache` `htmlcache` MEDIUMTEXT;

Не е най-доброто решение, но в определени случаи е вариант.

Ако изходните ни файлове са повече обаче, може много лесно да се допусне грешка с пътищата и е добре да използваме iframe. По този начин обаче губим контрол над съдържанието в iframe тага и кликовете няма да се отчитат в статистиката. За да решим до някъде този проблем може да поставим връзка върху самият iframe.

Примерен HTML5 банер размер 300 х 250 px

<div style="position: relative;">
<a target="_blank" href="{clickurl}http://rifix.net/" style="position:absolute; top:0; left:0; display:inline-block; width:300px; height:250px; z-index:10;"> </a>
<iframe src="https://placeholdit.imgix.net/~text?txtsize=123&txt=Rifix&w=300&h=250" width="300" height="250" frameBorder="0" scrolling="no" seamless="seamless"  allowtransparency="true"></iframe>
</div>

При интерактивните банери нещата стават малко по-сложни. Възможен е опит за добавяне на onClick event за iframe с помощта на JavaScript.