Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Как да създадем symlink (пряк път) в Windows

Как да създадем symlink (пряк път) в Windows

symlink

Ето как можем да създадем symlink (пряк път) в Windows

mklink /d "C:\xampp\htdocs\symlink_title" "C:\Users\Admin\Documents\GitHub\orig_source"