Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Регистрация на онлайн магазин в системата на НАП

Регистрация на онлайн магазин в системата на НАП

Ако разполагате с електронен подпис можете да регистрирате Вашият онлайн магазин в портала за е-услуги на НАП.

Преди да започнете трябва да си осигурите отговорите на следните въпроси, тъй като някои са технически, а други счетоводни. Това е информация, която се изисква от собствениците на електронни магазини, съгласно приложение № 33 към чл. 52м, ал. 1 от Наредбата:

 1. Наименование на електронния магазин.
 2. Наименование на домейна на електронния магазин.
 3. Информация за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин:

а) за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование; седалище и адрес на управление; адрес, на който се упражнява дейността, електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка;
б) за ФЛ: име, презиме, фамилия; постоянен адрес; адрес, на който се упражнява дейността; електронен адрес за кореспонденция; телефон за връзка.

 1. Продажбите се извършват чрез:

4.1. Ползване на услуга за продажба на стоки/услуги в интернет (онлайн платформа):

 • наименование на онлайн платформата;
 • уеб адрес на онлайн платформата;
 • оператор на онлайн платформата – наименование, ЕИК/идентификационен номер, държава на установяване, електронен адрес за кореспонденция;
 • име/псевдоним/идентификатор, под които се предлагат стоките/услугите в платформата;
 • уеб адрес (линк), водещ към магазин на лицето в платформата или към страница с всички предлагани чрез платформата стоки/услуги.

4.2. Собствен/нает електронен магазин:

4.2.1. Информация за собственика на домейна:
а) за лица, установени на територията на страната:

 • за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование;
 • за ФЛ: имена и адрес;

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес за кореспонденция.

4.2.2. Къде е хостван уеб сайтът на електронния магазин:
i. на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;
ii. използва се външна хостинг услуга:

А) вид на използваната хостинг услуга;

Б) информация за доставчика на хостинг услугата:
а) за лица, установени на територията на страната:

 • за ЮЛ и ЕТ: ЕИК; наименование;
 • за ФЛ: имена и адрес;

б) за чуждестранни лица: наименование, държава на установяване, адрес, номер от търговски и/или данъчен регистър, електронен адрес за кореспонденция.

4.2.3. Поддръжка на сайта на електронния магазин:
i. поддръжката се осъществява от собственика на електронния магазин;
ii. поддръжката е възложена на друго лице – данни за лицето: наименование/имена, ЕИК/ЕГН.

4.2.4. Наименование и версия на софтуера/ите на електронния магазин.

4.2.5. Къде се съхранява БД на софтуера на електронния магазин:
i. на собствена инфраструктура – местонахождение на оборудването;
ii. на наета инфраструктура – наименование (ЕИК, уеб адрес) на лицето, от което е наето оборудването;
iii. хостинг компания – наименование (ЕИК, уеб адрес) на хостинг компанията;
iv. ползване на „облачна услуга“ – наименование (ЕИК, уеб адрес) на доставчика на услугата.

 1. Вид на продаваните стоки/услуги – по номенклатура.
 2. Начало на работа на електронния магазин.
 3. Прекратяване на работата на електронния магазин.
 4. Дата на подаване на информация в НАП.