Креативен дизайн

 

 

 

 

Има различни видове дизайн, но тъй като нашата мисия е да направим Интернет едно по-добро място ще засегнем само тези, с които имаме допирни точки, а именно графичен и уеб дизайн. Графичният дизайн е умението да придадеш естетическа форма на даден елемент като се използват цветови модели, типография, изображения и др. От своя страна графичния дизайн може да бъде разделен на подгрупи като печатен дизайн и оформление, където влиза изработката на проект за визитка, флаер, брошура, билборд и т.н. както и на уеб дизайн.

 

 

 

 

 

Изработка на сайтове с отзивчив (responsive) дизайн

TOP