Тестове за ползваемост


Провеждане на тестове за ползваемост на вашият сайт. Научете какво наистина правят потребителите на сайта ви, намират ли необходимата им информация за предлаганите цени и услуги, интуитивна ли е навигацията. Ще разберете какво кара потребителите да напуснат страницата преди завършване на поръчката. Тестовете за ползваемост биват два типа: тест за ползваемост с предварително поставена задача и тест за ползваемост без предварително поставена задача. При предварително поставената задача потребителят знае, че е наблюдаван и се опитва да изпълни максимално бързо поставеното условие. Другият тип тест за ползваемост представлява анонимно наблюдаване на потребители на сайта на произволен принцип без те да бъдат обезпокоявани или това да пречи на работата на сайта.


 

 

А/Б тестове

 

A/B testing още познато като Split Testing или Bucket Testing е метод за сравнение обикновено на два варианта на уеб страница, където оригинала се използва за база и се сравнява с вариации. Ако онлайн магазинът Ви не продава то чрез този подход, дори една смяна на цвета на бутона купи или добави в количката може да увеличи продажбите Ви неколкократно.

TOP