Как да създадем symlink (пряк път) в Windows

symlink

Ето как можем да създадем symlink (пряк път) в Windows

mklink /d "C:\xampp\htdocs\symlink_title" "C:\Users\Admin\Documents\GitHub\orig_source"
This entry was posted in Новини, Уеб. Bookmark the permalink.