Социалните технологии подобряват работата на бизнеса

social_media_strategy

Социалния бизнес интегрира средствата на социалните комуникации като инструмент за промяна на фундаменталния начин, по-които работи той. Използването на социалните технологии засилва връзката с частните клиенти и разширява пазарните граници.  Много от професиONалистите използват социалните технологии като инструмент за е-Маркетинг.

This entry was posted in Новини, Уеб, Услуги and tagged . Bookmark the permalink.