Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Документация за създаване на одиторски XML файл от онлайн магазин за НАП

Документация за създаване на одиторски XML файл от онлайн магазин за НАП

Одиторски XML файл за НАП

Наскоро ни се наложи да разработим индивидуално решение за експортиране на XML файл от онлайн магазин за НАП (Подаване на стандартизиран одиторски файл към НАП). Тъй като документацията по темата е доста оскъдна решихме да споделим малко информация по темата. Според изискването самото подаване се прави между 1-во и 15-то число като се подава информация за предходния месец. За финален се приема последно подадения файл. Препоръчваме това да се прави на 10-то число, тъй като може да се случи клиент да върне поръчка и да се налага да подавате по няколко пъти актуален файл.

Примерен XML файл можете да изтеглите от тук: export-sample.xml

Документация за създаване на одиторски XML файл от онлайн магазин за НАП

Поле

XML елемент

Тип

Номенклатура

*

Забележка

ЕИК на задълженото лице

EIK

Символен

 

да

 

Календарен месен

MON

Цифров

 

да

 

Календарна година

GOD

Цифров

 

да

 

Уникален номера на поръчка в софтуера на е-магазина № 1

ORD_N

Символен

 

да

 

Дата на поръчката

ORD_D

Дата

 

да

Формат: YYYY-MM -DD

Номер на документа по чл. 12о, ал. 1, т.1

DOC_N

Цифров

 

да

Формат: 0

Дата на документа по чл. 52о, ал. 1, т.1

DOC_DATE

Дата

 

да

Формат: YYYY-MM-DD

Наименование на стоката/услугата №1

ART_NAME

Символен

 

да

Посочва се вида на доставената на клиента стока/предоставена услуга

Количество

A RT_QUANT

Цифров

 

да

Формат: 0.00

Единична цена(без отстъпка) без ДДС – в лв.

ART_PRICE

Цифров

 

да

Формат: 0.00

ДДС – ставка

ART_VAT_RATE

Цифров

 

да

Формат: 0.00

ДДС – сума, в лв.

AOT_VAT

Цифров

 

да

Формат: 0.00

Обща сума – в лв.

AOT_SUM

Цифров

 

да

Формат: 0.00

Наименование на стоката/услугата №2

ART_NAME

Символен

 

да

 

Количество

ART_QUANT

Цифров

 

да

Формат: 0.00

Единична цена(без отстъпка) без ДДС – в лв.

ART_PRICE

Цифров

 

да

Формат: 0.00

ДДС – ставка

ART_VAT_RATE

Цифров

 

да

Формат: 0.00

ДДС – сума, в лв.

ART_VAT

Цифров

 

да

Формат: 0.00

Обща сума – в лв.

ART_SUM

Цифров

 

да

Формат: 0.00

Наименование на стоката/услугата №N

ART_NAME

Символен

 

да

 

Количество

ART_QUANT

Цифров

 

да

Формат: 0.00

Единична цена(без отстъпка) без ДДС – в лв.

ART_PRICE

Цифров

 

да

Формат: 0.00

ДДС – ставка

ART_VAT_RATE

Цифров

 

да

Формат: 0.00

ДДС – сума, в лв.

ART_VAT

Цифров

 

да

Формат: 0.00

Обща сума – в лв.

ART_SUM

Цифров

 

да

Формат: 0.00

Обща стойност на доставените стоки/предоставени услуги – без ДДС

ORD_TOTAL1

 

 

да

Формат: 0.00

Отстъпка (сума) – в лв.

ORD_DISC

 

 

да

Формат: 0.00

ДДС – сума, в лв.

ORD_VAT

 

 

да

Формат: 0.00

Обща стойност на доставените стоки/предоставени услуги – с ДДС

ORD_TOTAL2

 

 

да

Формат: 0.00

Начин на плащане на поръчката

PAYM

Символен

1 – Освободено по чл. 3 плащане без ППП; 2 Виртуален ПОС-терминал; 3 – Наложен платеж с ППП; 4 – Доставчик на платежни услуги; 5 – Друг

да

 

Номер на виртуален ПОС терминал

POS_N

Символен

 

не

Попълва се, когато плащането е извършено чрез виртуален ПОС терминал и търговецът разполага с неговия номер

Референтен номер на финансовата транзакция

TRANS_N

Символен

 

не

В случай че плащането е извършено чрез виртуален ПОС терминал, полето е задължително

Идентификатор на доставчика на платежни услуги

PROC_ID

Символен

 

не

В случай че плащането е извършено чрез доставчика на платежни услуги, полето е задължително. Посочва се ЕИК, а за чуждестранни лица- ДДС номер, номер от търговски регистър, идентификационен номер за данъчни цели или друг.

Уникален номер на поръчка в софтуера на е-магазина № N

ORD_N

 

 

да

 

Брой изцяло или частично върнати поръчки през периода

R_ORD

Цифров

 

да

Формат: 0

Номер на Върната поръчка №°1 (уникален номер на поръчката в софтуера на емагазин)

R_ORD_N

Цифров

 

да

 

Върната сума на клиента – в лв.

R_AMOUNT

Цифров

 

да

 

Дата на връщане на сумата

R_DATE

Дата

 

да

Формат

YYYY-MM-DD

Начин на връщане на сумата

R_PAYM

Символен

1 – по платежна сметка;

2 – по карта;

3 – в брой;

4 – Друг.

да

 

Номер на Върната поръчка №N

R_ORD_N

 

 

да

 

Източник: Държавен вестник