Продължете към съдържанието
Начало » Блог » GA:PI() – Google Analytics PHP Interface и OAuth2

GA:PI() – Google Analytics PHP Interface и OAuth2

Влезте в Google Console

Включете Google Analytics API, ако не е включено вече.

Създайте нов проект

google-consoleНатиснете на APIs & auth > Credentials
Кликнете на Create new Client ID, изберете Service account и P12 key. И след това Create Client ID за да го изтеглите.

ga-admin

Влезте в Google Analytics Admin и дайте права за четене и анализ на новосъздадения емейл от типа XXX@developer.gserviceaccount.com

Изтеглете последна версия на GA:PI() gapi-google-analytics-php-interface

И най-накрая малко php код:

define('ga_profile_id','YOUR_PROFILE_ID');
$ga = new gapi("XXX@developer.gserviceaccount.com","PATH_TO_YOUR_P12_KEY.p12");
$ga->requestReportData(ga_profile_id, $dimensions, $metrics, $sort_metric, $filter, $start_date, $end_date, $start_index=1, $maxResults=30);

Това са основните стъпки, на които да наблегнете при необходимост от извличане на данни от Google Analytics директно към Вашето приложение използвайки OAuth2.

Етикети: