Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Как да направите Bash скрипт за стартиране на pgadmin4

Как да направите Bash скрипт за стартиране на pgadmin4

Ето как да направите Bash скрипт за стартиране на pgadmin4. Отворете терминала и изпълнете следната команда:

sudo nano ~/Desktop/pgadmin4.sh

Вътре поставете следното съдържание:

#!/bin/bash
cd environments/
source my_env/bin/activate
gunicorn --bind unix:/tmp/pgadmin4.sock --workers=1 --threads=25 --chdir ~/environments/my_env/lib/python3.10/site-packages/pgadmin4 pgAdmin4:app

Направете Bash скрипта изпълним

sudo chmod +x ~/Desktop/pgadmin4.sh

Накрая натиснете дясното копче върху файла и изберете Run as a program.

Етикети: