Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Конвертиране на лева в евро с PHP

Конвертиране на лева в евро с PHP

Левро, Л€вро, Лева, Евро, Лева в Евро

PHP функция за конвертиране / превалутиране на лева в евро на съществуващи цени

<?php
// PHP Levro - converts leva to euro

$ratio = 1.95583;
$precision = 2; // number of decimal digits to round to
$mode = PHP_ROUND_HALF_UP; // PHP_ROUND_HALF_UP, PHP_ROUND_HALF_DOWN, PHP_ROUND_HALF_EVEN, PHP_ROUND_HALF_ODD

function levro($leva) {
	global $ratio, $precision, $mode;
	
	if(!is_numeric($leva)) return 0;
	
	$calc = ($leva / $ratio);
	$euro = round($calc, $precision, $mode);

	return number_format($euro, 2);
}

// Demo
$price_leva = 10.76;
echo levro($price_leva);

Примера ще изведе резултат в евро 5.50

Функцията е съобразена с концепцията за превалутиране на лева в евро на съществуващи цени. За курс ще се използва 1.95583, като след обръщането ще се закръгля до втория знак на база третия. Ако третият знак е по-малък от 5, то вторият знак остава непроменен и обраното, ако е равен или по-голям от 5, то се закръгля към по-голямата стойност.