Продължете към съдържанието
Начало » Блог » MySQL shutdown unexpectedly

MySQL shutdown unexpectedly

MySQL shutdown unexpectedly

Проблем: MySQL shutdown unexpectedly

[mysql] Error: MySQL shutdown unexpectedly.
[mysql] This may be due to a blocked port, missing dependencies, 
[mysql] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
[mysql] Press the Logs button to view error logs and check
[mysql] the Windows Event Viewer for more clues
[mysql] If you need more help, copy and post this
[mysql] entire log window on the forums

Решение: MySQL shutdown unexpectedly

Опитайте да използвате бекъп папката на MySQL, която е включена в XAMPP. Отидете в папка XAMPP > mysql

  • Преименувайте папка data на data_old
  • Направете копие на папка backup и я преименувайте на data
  • Копирайте всички папки от data_old в data без mysql, performance_schema и phpmyadmin
  • Копирайте ibdata1 файла от data_old в data папката
  • Стартирайте MySQL от контролния панел на XAMPP

Ако всичко работи нормално, вече можете да изтриете папка data_old

Етикети: