Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Предимства и недостатъци на Agile, Waterfall и Lean

Предимства и недостатъци на Agile, Waterfall и Lean

agile-waterfall-leanНякой от най-разпространените и набиращи все по-голяма популярност методологии за дизайн са Agile, Extreme Programming, Lean Software Development и Feature-Driven Development.

В тази статия ще се спрем на предимства и недостатъците на нашите топ три – Agile, Waterfall и Lean на база тяхното използване.


Предимства на Agile

 • Постоянното сътрудничество между изпълнител и възложител дава възможност на екипа да се самоуправлява
 • Рискът се понижава, тъй като работата се одобрява през определени интервали от време
 • Гъвкавостта нараства чрез итеративно изпълнение на задачите и редовното им представяне на клиента

Недостатъци на Agile

 • Включва голям брой условия, които могат да отчуждят двете страни на проекта
 • Показване на отделните елементи преди финализиране може да доведе до изменения в крайния продукт
 • Необходимо е работните процеси да бъдат строго контролирани през итерациите, за да се избегне претоварването на финалната версия

Предимства на Waterfall

 • Лесен и интуитивен за разбиране
 • Обема работа може да се планира, тъй като изискванията са уточнени от самото начало във формата на задание
 • Анализа, проектирането, изграждането и тестването се извършват в отделни фази на проекта и лесно могат да бъдат проследени

Недостатъци на Waterfall

 • След като изискванията бъдат дефинирани, клиентът може да не види продукта до етапа на провеждане на тестове
 • Липсва гъвкавост за реагиране на променящите се изисквания
 • Завършени работни процеси трябва да чакат до следващата фаза от проекта, за да има развитие в тях

Предимства на Lean

 • Процесът по създаването на проекта може постоянно да се надгражда и развива по време на работа
 • Във всеки един момент могат да се предоставят работни елементи към възложителя
 • Пълна гъвкавост и възможност за реализиране на отделни работни елементи, дори и когато са завършени
 • Изискванията на отделните елементи могат да се променят в процеса на изграждането им

Недостатъци на Lean

 • Непрекъснатото променяне може да доведе до нежелано забавяне и просрочване на проекта във времето
 • С подобрената гъвкавост идва по-голяма отговорност за стриктно следене на работните процеси и за цялостното развитие
 • Необходимо е да се осигурят ресурси за отстраняване на бъгове паралелно с разработката

Изборът на методология за дизайн не трябва да е строго дефиниран, а е желателно да зависи от конкретния проект и неговото реализиране.