Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Yandex site quality index или просто SQI

Yandex site quality index или просто SQI

Какво е индекс на качеството на сайта / site quality index?

Индексът на качеството на сайта (site quality index / SQI) е колко полезен е вашият сайт за потребителите според Yandex. Той се изчислява за сайтове, включени в резултатите от търсенето в Yandex като стойността на индекса се актуализира периодично. Индексът на качеството се основава на големината на аудиторията на сайта, степента на удовлетвореност на потребителите от сайта, нивото на доверие, което потребителите и Yandex имат на този сайт, както и други критерии известни само за авторите на алгоритъма. Изчислението използва данни, получени от услугите на Yandex като интересното тук е, че ако сайтът има огледален такъв, копието има същия индекс на качеството като основния. Освен това индексът на качеството за даден поддомейн обикновено е същият като за основния домейн на сайта. В този случай за Yandex няма значение дали сайта е blog.yandex.com или yandex.com/blog. Имайте предвид, че за Google това не е така и винаги планирайте така нещата, че да може да извлечете максимума от всичко.