Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Как да инсталираме nginx, php, mysql, postgre в ubuntu

Как да инсталираме nginx, php, mysql, postgre в ubuntu

Инсталиране на nginx в ubuntu

sudo apt update
sudo apt install nginx
sudo systemctl status nginx - проверка на статуса

След инсталацията отворете http://localhost/ в браузъра за да проверите дали всичко е наред

Инсталиране на PHP

sudo apt install php8.1-fpm

Добавете php към конфигурацията на nginx

sudo nano /etc/nginx/sites-available/default

Добавяте index.php към index. Пример: index index.php index.html;

Премахвате коментарите за изпълнение на php и коригирате версията на 8.1

След това рестартирате nginx сървъра

sudo systemctl restart nginx

За да проверите версията на php изпълнете в терминала следната команда

php -v

Друг вариант за проверка. Създайте файл phpinfо.php със съдържание <?php phpinfo(); ?> в директория /var/www/html
Отворете следния линк в браузъра: http://localhost/phpinfо.php

Инсталиране на MySQL сървър

sudo apt-get install mysql-server
sudo systemctl start mysql.service - изпълнява се само ако процеса не е стартиран
sudo apt-get install mysql-client - инсталиране на MySQL клиент (незадължително)
sudo apt-get install mysql-server mysql-client - инсталиране и на двете (незадължително)

Препоръчителен клиент за работа с mysql: phpmyadmin

sudo apt install phpmyadmin

За apache има автоматични настройки, но за nginx трябва да се конфигурира ръчно.

Инсталиране на PostgreSQL

sudo apt install postgresql postgresql-contrib
sudo systemctl start postgresql.service - изпълнява се само ако процеса не е стартиран

Препоръчителен клиент за работа с postgresql: pgAdmin 4

Как да инсталирате pgAdmin на Ubuntu 22.04?

Редактиране на hosts файл за локални разработки:

sudo nano /etc/hosts

Добавяте желания домейн. Пример:
127.0.0.1 local.host
127.0.0.1 localhost.dev
127.0.0.1 localhost.bg

Етикети: