Продължете към съдържанието
Начало » Блог » Как да инсталирате pgAdmin на Ubuntu 22.04

Как да инсталирате pgAdmin на Ubuntu 22.04

Първо трябва да инсталирате curl

sudo apt install curl

Добавете GPG ключа на pgAdmin

sudo curl https://www.pgadmin.org/static/packages_pgadmin_org.pub | sudo apt-key add

Добавете pgAdmin Repository

sudo sh -c 'echo "deb https://ftp.postgresql.org/pub/pgadmin/pgadmin4/apt/$(lsb_release -cs) pgadmin4 main" > /etc/apt/sources.list.d/pgadmin4.list && sudo apt update'

Инсталиране на pgAdmin

sudo apt install pgadmin4 -y (инсталира десктоп и уеб версията)
sudo apt install pgadmin4-desktop -y (инсталира само десктоп версията)
sudo apt install pgadmin4-web -y (инсталира само уеб версията)

Конфигуриране на pgAdmin-web (само при необходимост)

sudo /usr/pgadmin4/bin/setup-web.sh

Как да премахнете pgAdmin от Ubuntu 22.04?

sudo apt purge pgadmin4 -y
Етикети:

1 коментар за “Как да инсталирате pgAdmin на Ubuntu 22.04”

  1. Pingback: Как да инсталираме nginx, php, mysql, postgre в ubuntu - Appflow Development

Коментари са забранени.